Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hoogte bedrag van mijn PGB

Het persoonsgebonden budget (PGB) moet voldoende zijn voor de hulp die uw kind nodig heeft. Het PGB-bedrag moet dus hoog genoeg zijn om hulp in te kopen bij een organisatie of hulpverlener.

De gemeente bepaalt stelt bedragen vast voor de verschillende soorten hulp. Daarvoor kunnen maximumbedragen gelden.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.