Antwoord op vragen over het sociaal domein

Familiegroepsplan

Het familiegroepsplan is een plan dat de ouders opstellen samen met het kind, familieleden of anderen in de sociale omgeving van het kind. In dat plan geven zij aan hoe ze zelf ervoor kunnen zorgen dat de opvoed- en opgroeisituatie van het kind verbetert.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.