Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschikking

Een beschikking is een beslissing van de gemeente die op papier staat. Als een kind hulp krijgt van de gemeente, kan de gemeente dit vastleggen in een beschikking. De gemeente stuurt de beschikking naar degene die de hulp vraagt. In een beschikking staat welke hulp het kind krijgt en hoelang die duurt. Er staat ook in wat te doen als u het er niet mee eens bent.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.