Antwoord op vragen over het sociaal domein

SVB

De SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de organisatie die uw persoonsgebonden budget (pgb) beheert. De SVB zorgt voor de uitbetaling aan de hulpverlener die de hulp aan uw kind biedt.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.