Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gezinsvoogd

De gezinsvoogd is de contactpersoon voor het gezin bij een ondertoezichtstelling. De gezinsvoogd houdt toezicht op het kind en biedt hulp en steun aan het kind en de ouder(s). De ouder blijft dus gezag houden over zijn kind. Maar de gezinsvoogd kan dit gezag wel 'beperken'. Bijvoorbeeld door hulp voor het kind in te zetten. Dat kan zonder toestemming van de ouders.

Een gezinsvoogd is een ander persoon dan een voogd. Een gezinsvoogd kan namelijk niet alle beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind nemen. Een voogd wel. Andere benamingen voor gezinsvoogd zijn: gezinsmanager, jeugdbeschermer of jeugdreclasseringswerker.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.