Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aanpassen van mijn PGB

De gemeente onderzoekt regelmatig of het persoonsgebonden budget (PGB) voor u nog voldoende is. Uit het onderzoek kan blijken dat u met het PGB nog steeds goede hulp voor uw kind kunt krijgen. Maar het kan ook zijn dat de gemeente vindt dat u een hoger of lager PGB moet krijgen.

De gemeente kan uw PGB dan aanpassen. Dat kan met het PGB dat u al besteed hebt. Maar dat kan ook met het PGB dat u nog wil besteden. U kunt de gemeente ook zelf vragen uw PGB aan te passen.

De gemeente kan uw PGB 'intrekken' of 'herzien'. Het gaat altijd om een beslissing over een periode in het verleden. Over die periode kan de gemeente uw PGB dan aanpassen.

Intrekken gebeurt als u een PGB hebt gekregen, terwijl u daar geen recht op had. Herzien gebeurt als u een verandering in uw PGB had moeten hebben. Bijvoorbeeld omdat u een hoger of lager PGB had moeten krijgen.

Als u teveel PGB hebt gekregen, kan de gemeente u vragen om het bedrag dat u teveel kreeg terug te betalen.

De gemeente kan uw PGB 'beëindigen' of 'wijzigen'. Het gaat altijd om een beslissing die meteen ingaat of op een later moment. Vanaf een bepaalde datum kan de gemeente uw PGB dan aanpassen.

Beëindigen gebeurt als u een PGB krijgt, terwijl u dat niet meer nodig hebt. Wijzigen gebeurt als u uw PGB moet veranderen. Bijvoorbeeld omdat u een hoger of lager PGB nodig hebt. Of als u een deel van de hulp direct van de gemeente wilt krijgen en niet meer zelf wilt inkopen met uw PGB.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Wilt u zelf een wijziging in het PGB voor uw kind? Dat kunt u aanvragen bij de gemeente.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.