Antwoord op vragen over het sociaal domein

Melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen die te maken krijgt met geweld binnen een gezin, kan dit melden. Ook anderen die vermoedens of signalen hebben over huiselijk geweld of kindermishandeling, kunnen dit melden. Melden van dit soort zorgen over een kind kan bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis is een organisatie die advies geeft aan iedereen die een melding doet of vragen heeft over huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar Veilig Thuis kan ook passende hulp inschakelen als dat nodig is. Soms is dat hulp via de gemeente. Maar soms kan het zijn dat ouders de hulp niet vrijwillig accepteren. Dan is het mogelijk de hulp gedwongen op te leggen.

Veilig Thuis heeft een landelijk gratis telefoonnummer: 0800-2000.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.