Antwoord op vragen over het sociaal domein

Investeren in vitale ouderen verlicht druk op de samenleving

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 5 maart 2024
Bron: ANP

Nederland vergrijst snel, maar met driekwart van de gepensioneerden gaat het eigenlijk prima: ze zijn vitaal en ondernemend. Houden zo en verder stimuleren, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het wil dat in deze fitte ouderen speciaal wordt geïnvesteerd. Daar heeft iedereen baat bij. 

“Beleid dient niet alleen gericht te zijn op zorg en ondersteuning van hulpbehoevende ouderen“, aldus het bureau. Het investeren in kwieke senioren vergroot niet alleen hun welbevinden, het helpt hen ook actief te blijven bijdragen aan de samenleving én het maakt dat ze zelf minder snel zorg en ondersteuning nodig hebben. De senioren zijn daar niet alleen zelf bij gebaat, de zorgkosten kunnen zo ook worden bestreden.

Het nieuwe kabinet moet aan de bak met plannen voor het “vergroten van de betekenisvolle rol van ouderen voor de samenleving” en voor hoe ze die dan ook zo lang mogelijk kunnen volhouden. Deelname aan de samenleving moet worden gestimuleerd door meer sociale, culturele en sportieve activiteiten aan te bieden, aldus het planbureau, dat al modellen voor een nieuwe aanpak heeft uitgedacht.

Vitale ouderen dragen nu al een hoop bij. “Het verenigingsleven in onder meer sport en cultuur draait bijvoorbeeld voor een groot deel op de vrijwillige bijdrage van ouderen. De ouderenzorg zou niet zonder de mantelzorg van oudere partners van zieken kunnen. Veel ouders van jonge kinderen kunnen blijven werken omdat hun gepensioneerde ouders de kinderen een of meer dagen opvangen. Deze bijdragen zijn economisch gezien minder makkelijk in geld uit te drukken, maar zijn essentieel voor de samenleving”, stelt het SCP.

Een “smalle opvatting van participatie” door ouderen te vragen meer mantelzorg te verlenen om zorgtekorten op te vangen zou niet goed zijn en zelfs tot slechter welbevinden leiden, waarschuwt het bureau wel. Ze moeten op een veel breder vlak mee kunnen doen.

Lees ook